SMART formuleren doelstelling

Wanneer je een scriptie gaat schrijven ontbreekt het woord SMART vaak niet wanneer je opdracht te maken heeft met een projectplan, ondernemingsplan of marketingplan. Het is de bedoeling dat je een opdracht SMART gaat formuleren. Maar hoe doe je dat, je opdracht SMART formuleren?

Afkorting SMART

De afkorting SMART staat voor: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden. Elke letter is een apart onderdeel van het ‘SMART’ formuleren van je doelen. Uiteindelijk vormen de 5 delen samen een SMART geformuleerde opdracht of doelstelling van je scriptie. De zin die hieruit voortkomt is een concrete en meetbare opdracht die duidelijk formuleert wat de bedoeling is.

Specifiek
Onder de letter S van SMART valt Specifiek. Het is de bedoeling dat je precies uitlegt wat je gaat doen. Een concrete omschrijving van je opdracht of doelstelling van je scriptie valt onder Specifiek.

Meetbaar
De M van SMART staat voor Meetbaar en betekent dat het geheel overzichtelijk moet zijn om uiteindelijk aan te tonen of een doel behaald is of niet. Met behulp van Meetbaar kun je uiteindelijk een resultaat aantonen. Denk bijvoorbeeld aan: ‘We willen een verhoging van de omzet van 7 procent’.

Acceptabel
Dan de A van SMART, deze staat voor Acceptabel. Dit betekent dat de doelstelling moet uitnodigen tot een actie of iets los moet maken. De doelstelling moet positief geformuleerd worden en er moet een actieplan zijn.

Realistisch
De R van SMART staat voor Realistisch en dit betekent eigenlijk niet meer dan: ‘Is je doelstelling haalbaar?’. Het is belangrijk dat de geformuleerde opdracht op doelstelling haalbaar is om mensen te motiveren. Een onbereikbaar doel is natuurlijk niet motiverend. Houdt daarom rekening met de praktijk en stel doelen die behaald kunnen worden om mensen actief te houden.

Tijdsgebonden
Last but not least, de T van SMART staat voor Tijdsgebonden. Dit betekent dat je duidelijk aangeeft in je SMART-doelstelling wanneer je start en eindigt. Wanneer start je en wanneer is je doel bereikt? Het is bij lange-termijndoelen niet altijd mogelijk om dit punt in te vullen, maar bij korte-termijndoelen altijd wel.

Voorbeelden SMART doelstellingen

Om je een aantal voorbeelden te geven van goede SMART geformuleerde doelstellingen:

  • Ik wil over 2 jaar assistent-bedrijfsleider zijn en de leiding hebben over 6 projecten.
  • Ik wil dit jaar mijn propedeuse van mijn marketingopleiding behalen.

Comments are closed.