Plan van aanpak scriptie

Graduation2
Het maken van een plan van aanpak voordat je aan je scriptie begint is iets wat veel studenten vreselijk vinden. Echter hoort het maken van een plan van aanpak scriptie erbij als je gaat afstuderen. En, geloof het of niet, met een goed plan van aanpak doe je er uiteindelijk alleen maar je voordeel mee!

Voordat je aan je scriptie begint moet je een plan van aanpak schrijven. In dit plan van aanpak formuleer je wat je probleemstelling is. Vervolgens verantwoord je de probleemstelling en vertel je hoe je ‘het gaat aanpakken’ in je scriptie. Je vertelt ook welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken in je scriptie.

Voorbeeld plan van aanpak scriptie

Het is handig om een voorbeeld van een plan van aanpak scriptie te hebben voordat je hier aan begint. We hebben daarom voor jou de structuur van een plan van aanpak voor een scriptie hier onder vermeld. Het kan natuurlijk per opleiding en niveau verschillen welke punten er in je plan van aanpak voor moeten komen, houdt hier rekening mee voordat je begint aan je plan van aanpak!

De structuur van een plan van aanpak scriptie is belangrijk. Hier onder lees je een voorbeeld van een plan van aanpak scriptie:

   • Titelpagina
    – Persoonsgegevens
    – Gegevens bedrijf
    – Datum
   • Inhoudsopgave
   • Inleiding
    – Korte inleiding over de probleemstelling, aanleiding etc.
   • Hoofdstuk 1: Achtergrond
    – Over de organisatie, missie, visie, huidige situatie
    – Welke afdelingen heeft de organisatie
   • Hoofdstuk 2: Probleemstelling en Doelstellingen
    – Probleemstelling
    Doelstellingen SMART formuleren
    – Deelvragen
    – Hoofdvraag
   • Hoofdstuk 3: Opdracht
    – Opdrachtbeschrijving
    – Opdrachtgever en opdrachtnemer beschrijven en hun rol
   • Hoofdstuk 4: Projectgrenzen
    – Baken de grenzen van het project af, wat valt wel en niet binnen de grens
    – Randvoorwaarden project bespreken met opdrachtgever en opdrachtnemer
   • Hoofdstuk 5: Product(en)
    – Eindproducten project beschrijven, wat krijgt de opdrachtgever aan het einde van de rit
    – Hoofdstuk 6: Kwaliteit
    – Kwaliteitsmaatregelen product, waar moet het aan voldoen
    – Onderzoeksmethoden en technieken beschrijven
   • Hoofdstuk 7: Risicoanalyse
   • Bijlagen

Comments are closed.